Tango Terimleri

Android telefon ve tabletler için Tango Sözlüğü yayında.
“Tango Sözlüğü” araması yaparak veya aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Play üzerinden şimdilik ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Google Play

Sitenin son güncellenme zamanı
2017-07-29 09:11:12
Terim Anlamı Açıklaması
Abajo altında Bir şeyin altında olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Abrazo sarılmak Yönlendirenin, sol eliyle takipçinin sağ elini tuttuğu ve sağ eli/kolu ile takipçinin belini sardığı tango tutuşu.
Abrazo Abierto açık tutuş Gövde teması yerine eller ve kolların temasta bulunduğu tutuş biçimi. Eşler kendi denge merkezlerinde olup aralarındaki mesafe pek çok karmaşık harekete kolaylık sağlayacak kadar açıktır.
Abrazo Cerrado kapalı tutuş Üst gövdelerin tamamen veya neredeyse temas halinde olduğu tutuş şekli. Eşler arasındaki mesafe çok yakın olduğundan genellikle karmaşık figürler kullanılmaz.
Abrir açmak Açık olacak şekilde konumlanacağını belirtir.
Adelante ileri İleriye doğru dans etmek ya da yürümek.
Adorno süsleme Dansı süsleyen, güzellik katan hareketler.
Aficionado meraklı, hayran Tutkulu olarak bir şeyi -tango- takip eden, ona hayran olan kişi.
Aguja iğne Erkeğin dönüş esnasında parmağının ucunu dik şekilde yere değdirerek süsleme yaparak dönmesi.
Al Costado yana Yanlara doğru dans etmek ya da yürümek.
Alto yüksek Yüksek, uzun anlamlarında kullanılır.
Amague kandırmak Bir yöne giderken sahte bir adım gösterip son anda yön değiştirmek.
Andar adım Adım
Apilado yığılmak 1. Dansçıların eksenlerinden çıkarak birbirlerine daha fazla yaslanmaları. 2. Çiftlerin birbirlerine yaslanarak yaptığı bir dans türü.
Apurarse acele Acele etmek, telaşlı olmak.
Arrabal kenar mahalle Milonga ve tangonun yaratılışına yön veren kenar mahalleleri, varoşları ifade eden bir terim.
Arrabalero kaba 1. Kenar mahallelerde yaşayanlar, varoşlar. 2. Görgüsüz, kaba saba insan. 3. Edepsizce ya da görgüsüzce giyinmiş.
Arranque fırlamak Yönlendirenin dönüş esnasında momentum yaratmak için yaptığı bir hareket: takipçiyi durup yana yönlendirerek yapılır.
Arrastre sürüklemek bkz. Barrida
Arrepentida pişman Bir çarpışmayı engelleyecek adımlar.
Arriba üstünde Bir şeyin yukarısında anlamında.
Arroje atmak Genellikle yönlendiren sabit dururken takipçiyi kendi önünden atarcasına adım attırıp geri çekmesi şeklinde yapılır.
Atrás geriye Geriye doğru dans etmek ya da hareket etmek.
Bailar dans etmek Tango dansının kendisi.
Bailarín dansçı Tüm dansçılara verilen genel isim.
Bailongo yerel dans Dans edilen yer, milonga için argo terim.
Bajo kısa, aşağı Kısa insan veya yere yakın anlamında kullanılır.
Balanceo kadans, salınım bkz. Cadencia
Baldosa yer döşemesi Kısa temel adım. Temel sekiz adımın 1, 2, 3, 6, 7 ve 8. adımlarından oluşan, dikdörtgen şeklinde adım birleşimi.
Bandoneón bandoneon Akordeon benzeri, günümüz tangosunun en önemli sazı. 1800’lerin ortasında Almanya’da geliştirilip günümüzde Arjantin’e göç etmiş olan saz genellikle 71 düğmelidir ve bu düğmeler körüğü basarken ayrı, açarken ayrı ses çıkarttığı (bisonoric) için 142 farklı tuşa sahipmiş gibi çalınır. Bu nedenle çalması en zor çalgılar arasında sayılır. Hüzün ve acılı sesi ve çalma zorlukları nedeniyle şeytanın sazı olarak da adlandırılır.
Barrida süpürmek Sürükler gibi bir adımla eşin ayağını kendi ayağınla taşımak. Arrastre ve Llevada olarak da kullanılır.
Barrio komşu bölge Yakın yer, komşu bölge.
Básico temel Tangonun alfabesi kabul edilen temel adım kalıbı. Temel sekizli, temel adım olarak da bilinir. Genel kalıbın yönlendiren ve takipçi adımları sırasıyla: 1. Yönlendiren geri sağ, takipçi ileri sol adım atar 2. Yönlendiren sola sol, takipçi sağa sağ adım atar 3. Yönlendiren ileri, sol dışarıya doğru sağ adımla takipçinin çaprazına, takipçi solla geri adım atar 4. Yönlendiren sol ön açığa, takipçi geri sağ açığa adım atar 5. Yönlendiren olduğu yerde adım değiştirirken takipçi sol ile ön çarpı adım yapar 6. Yönlendiren sol ön, takipçi sağ geri adım atar 7. Yönlendiren sağa sağ, takipçi sola sol adım atar 8. Yönlendiren solu sağın yanına getirerek, takipçi sağı solun yanına getirerek adım değiştirir Birinci adımdan üçüncü adıma kadar olan kısma (bazen birden beşe) salida denir. Üçten beşe olan kısma eşi çarpıya götürmek denir. Altıdan sekize kadar olan kısma ise çözülme, tamamlama denir.
Yeni eğitim sisteminde ise temel sekiz adım esas olarak takipçinin adımları olarak kabul edilir ve erkeğin adımları isimlendirilmemiştir. Adımların sıra numarası olarak değil, posizsyonların isimleri olarak öğrenilmesi dans ederken yaratıcılığı geliştirebilmek adına daha doğrudur.
1 isimli adım takipçinin ön adımı
2 isimli adım takipçinin yan adımı
3 isimli adım takipçinin yönlendiren ile karşılıklı olmadığı geri adımı
4 isimli adım takipçinin arka açık çapraza adımı
5 isimli adım takipçinin önden çarpı adımı
6 isimli adım takipçinin yönlendiren ile karşılıklı olduğu geri adımı
7 isimli adım takipçinin yan adımı
8 isimli adım takipçinin olduğu yerde destek ayağını değiştirmesi
Bicicleta bisiklet Ayağın yerden kaldırılarak dairesel olarak çevrilmesi ile yapılan bir hareket.
Bien Parado güzel duruş Şık bir duruş
Bloque engel Dansçılardan birisinin ayak hareketinin diğerininki tarafından engellenmesi. Genellikle yönlendiren engeller.
Boleo fırlatmak, kamçı Dizler biraradayken ani yön değiştirme -genellikle ocho hareketinin hızlıca istikamet değiştirmesi- ile boştaki ayağın kamçı gibi fırlaması.
Borde kenar Kenar, sınır.
Brazo kol Tango dansçısının kolu
Cabeceo baş ile onaylamak Dansçılar arasında dansa davet etmenin yazılı olmayan kuralıdır. Göz teması kurulur ve dansa kalkmak isteyen kişi ufak bir baş hareketiyle daveti onaylar. Dans teklifini reddeden kişi bakışlarını başka yöne çevirir.
Cabeza baş Dansçının kafası.
Cadena zincir Yönlendirenin çarpı sistemde takipçinin sağ ya da sol dışına çıkıp takipçinin yönünü değiştirerek kendi dönüşü esnasında onu önüne alması.
Cadencia ritim 1. Yönlendirenin ileri ve sol adımlarından oluşan, yön değiştirmek ve genellikle çarpışmaları engellemek için yapılan bir kombinasyon.
2. Dansa başlamadan yönlendirenin takipçiye ağırlık tarafını gösterebilmesi veya ritme alışabilmeleri için yapılan salınım.
Caída düşüş Yönlendirenin geri adımında boş ayağını, ağırlığını değiştirmeden, önden çarpı yapıp ya da takipçinin dışarıda olduğu pozisyonlarda boştaki ayağını arkadan, ağırlığını vermeden çarpıya alması.
Calesita atlıkarınca Yönlendirenin takipçiyi yukarı pasif -askı- pozisyonuna alıp etrafında dönmesi. Takipçi genellikle cuatro (dört) pozisyonunda durur.
Cambio değiştirmek İki ayak da aynı yöne bakacak şekilde dönüş yapmak. Genellikle Cambio de Frente (yüz değişimi) olarak kullanılır.
Cambio De Frente yüz değişimi Dansçıların yön değiştirmesi.
Caminada yürüyüş Öne doğru yürüyüş.
Caminado Valseado valseado yürüyüşü Adım kombinasyonu. Temel sekiz adımın 3, 4 ve 5. adımlarından oluşur.
Caminar yürümek Doğal yürüyüş şeklinde yürümek.
Candombe kandombe Rio de la Plata bölgesindeki siyahi kölelerin soyundan gelen, davul temelli ritmi olan ve günümüzde hâlâ yapılan bir müzik ve dans.
Cangrejo yengeç Takipçi ve yönlendirenin yanyana oldukları yürüyüş şekli.
Canyengue alt sınıf Argoda alt sınıf anlamına gelen tangonun en eski tarzlarından birisi.
Carancanfún yansıma sözcük Bombo legüero çalgısının sesinden türetilmiş yansıma sözcük argoda çok duraksamalı, aksamalı dans etmek anlamında kullanılır.
Carancanfúnfa yansıma sözcük bkz. Carancanfún
Caricia okşama Ayak üzeri ya da bacak ile eşinin bacağına veya kendi bacağına sürtünmek.
Carpa çadır bkz. Apilado
Castigada cezalandırmak Takipçinin boş bacağını destek bacağına sürterek yaptığı süsleme.
Chiche hassas süsleme Boştaki ayak ile yere küçük, ritmik vuruşlar uygulayarak yapılan süsleme.
Cintura bel Tango dansçısının beli.
Código kod Davranış biçimi. örn. cabaceo
Colgada asılmış Takipçinin eksen dışına çıkartılıp ağırlık merkezinden uzaklaştırılması.
Compadre vaftiz baba Saygıdeğer, itibarlı, onurlu insan. Barrioda racon kesen kabadayı.
Compadrito berduş Sokak berduşu. Tangoyu bulan kişiler olduğu kabul edilir.
Compás vuru Tangonun dans edildiği müzikal vuruş.
Contrapaso karşı adım 1.Sistem değiştirmek istenildiğinde ayak değiştirerek ters adım atmak. Rabona anlamında da kullanılır. 2.Bir ayağın diğerinin arkasına kilitlendiği adım.
Corrida koşu Koşuyormuş gibi gözüken senkoplu adım. Üst bedenler aynı hızda ilerlerken ayakların çift tempo ile kısa ve hızlı hızlı gitmesi.
Corrida Garabito kapalı koşu Çiftlerin çarpı sistemde sırasıyla birbirlerinin üzerine doğru yürümesi.
Corte kesik Genellikle birkaç vuruşta ya da senkoplu yapılan keskin yön değişimi. Çoğunlukla ileri-geri şeklinde çift tempo yapılır.
Cortina perde İki tanda arasındaki müzikal ara.
Cruce çarpı Bacakları çarpı pozisyonunda olması.
Cruzada çarpı Serbest bacağın destek bacağın önünde ya da arkasında çarpı yapması. örn. Temel adım 5
Cruzar çarpı yapmak Önden veya arkadan çarpı yapmak.
Cuadrado kare bkz. Baldosa
Cuatro dört Dizleri birleştirerek boş bacağın dizden aşağısını geriye doğru kırılmasıyla yandan bakınca 4’e benzeyen bir görüntü oluşturan süsleme. Sıklıkla sacada sonrası ya da gancho yerine yapılır.
Cucharita kaşık Yönlendirenin ayağı ile geniş bir kepçe hareketiyle takipçinin ayağını yerden kaldırması. Genellikle ön ocho esnasında takipçinin ayağı ile fiske görüntüsü yaratmak için için yapılır.
Cuerpo vücut Tango dansçısının vücudu.
Cunita bebek yatağı, beşik Müzik vuruşuyla oynamak ya da yön değiştirmek için ileri geri sallanmak.
Dedo parmak Tango dansçısının el veya ayak parmağı.
Derecha sağ Vücudun ya da dansın sağ tarafı.
Derecho düz Dik durmak.
Deslizar kaymak Kaymak, kayar gibi hareket etmek.
Despacio yavaşça Müziğin ya da dansın yavaşlaması.
Despedida veda Veda partisi, ayrılış milongası.
Desplazamiento yerinden çıkartmak bkz. Sacada
Dibujar çizmek bkz. Rulo
Dibujo eskiz çizmek bkz. Rulo
Doble Tiempo çift tempo Müzikal vuruşun iki katı hızında
Edad De Oro altın çağ Tangonun altın çağı, popülerliğinin zirve konuma çıktığı 1930-1950 yılları arasını tanımlar.
Eje eksen Duruş ve dengenin oluşturduğu, dansçının fiziksel ekseni. Yönlendiren ve takipçinin ayrı ayrı eksenleri olmasına karşın bazı tarzlarda bu eksenler birbirlerine yaslanır.
Elevada yüksekten Ayakları zemine yakın tutmadan dans etmek. 1900lerin başlarında kirli veya çok pürüzlü zeminlerde dans edilirken uygulanan bir tarzdı. Tango daha kaygan, pürüzsüz zeminlere taşınınca dansçılar da zemini okşamaya başladı.
Embutido kakma, işleme Bir ayağın diğerinin arkasında sallanması.
Empezar başlamak Başlamak.
Empujar itmek İtmek, uzaklaştırmak.
Empujati itilmiş Bacak ile eşin bacağını itilmesi. Genellikle yönlendiren takipçinin dış tarafından içeriye doğru bacağı iterek takipçiyi çarpıya yönlendirmiş olur.
Enganche kanca Dıştan içe doğru yapılan ve hemen ardından bir adıma kolaylıkla bağlanabilen kanca. bkz. Gancho
Enlace bağlantı Müzik, tarz, ritim, ortam gibi her şeyin uyumlu olduğu takipçi ve yönlendiren arasında kurulan güzel, duygusal bağ. Bir milongada herkesin aradığı şey.
Enroscar dolamak, vidalamak bkz. Enrosqué
Enrosqué dolanmış, vidalanmış Dansçının boş ayağı destek bacağının önünde ya da arkasında çarpı yapacak şekilde dönmesi. Genellikle molinete sırasında yapılır.
Entrada giriş Yönlendirenin takipçiyi yürütmeden ya da ağırlığını değiştirmeden bacakları arasına bacağını sokması.
Entre arasında Arasında olmak.
Entregar teslimiyet Takipçinin kendini yönlendirene teslim ettiğini göstermesi.
Equilibrar denge Dansçının dengesi.
Escuchar dinlemek Tango müziğini dinlemek.
Espacio alan Alan, yer.
Espalda arka Dansçının arkası.
Espalda omurga Dansçısının omurgası.
Espejo ayna Yönelendiren ve takipçinin birbirinin ayna tersi adımlarını yapmaları.
Esperar beklemek Duraksamak, beklemek.
Estirar esnetmek Esnetmek, germek, uzatmak.
Fanfarrón tantana Müziğin temposuna göre ayağın yere ritmik olarak vurulması. Chiche olarak da bilinir.
Fantasia fantezi Sunuma veya yarışmaya yönelik olan, çoğunlukla koreografik olarak yapılan danstır. Büyük hareketler, zıplamalar ve bol süslemelerle bezelidir. Sahne tangosu olarak da isimlendirilir.
Faroliito küçük fener bkz. Rulo
Figura figür Figür, hareket, adım, şekil.
Fijarse dikkat etmek Yakın ilgi göstererek dikkat kesilmek.
Firulete süsleme bkz. Adorno
Freno fren Bir adımda durmak.
Fuerza güç Güç, kuvvet.
Gancho kanca Serbest bacağın dizden kırılarak kancaya benzer bir şekil alarak eşe dolanması.
Garcha berbat etmek Şanssızlık ya da içine etmek anlamında argo (Lunfardo) kelime. Genellikle eşin ayağına basmakla sonuçlanan yanlış adım için kullanılır.
Gaucho kovboy Tangonun gelişmesinde merkezi rolüstlenen Arjantin kovboyları.
Giro dönüş Tangodaki dönüş. Genellikle merkezdeki yönlendiren etrafında dönen takipçi tarafından ön-yan-geri-yan adımları ile yapılır.
Golpecito hafif vuruş Tangodaki en temel süslemelerden birisidir. Duruş anında boştaki ayağın yere hafifçe ritmik şekilde vurmasıdır. Punto, Golpeteo, Fanfarron, Picado ve Zapatato gibi çeşitleri vardır.
Golpeo vuruş bkz. Punto
Golpetoe davul çalmak Boştaki ayağın tabanıyla yere vurmak.
Grelas kadın Argoda (Lunfardo) kadın anlamında kullanılan kelime.
Guapo yakışıklı Yakışıklı ve çekici erkek. Compadre.
Guiar yönlendirmek Yönlendirmek, kılavuzluk etmek.
Habanera habanera Tangoya katkısı bulunmuş Afro-Küban dansı ve bu dansa ait müziğin ritmi. Habanera, aksak habanera ve 3-3-2 olmak üzere üç temel çeşidi vardır.
Hacer yapmak Yapmak, etmek.
Hamaca hamak bkz. Cunita
Hombro omuz Dansçının omuzu.
Inclinado eğimli bkz. Apilado
Inclinar yaslanmak Yaslanmış, eğimli olmak
Intrusión ihlâl, zorla girmek Eşin bacaklarının arasına serbest bacağı sokmak. Genellikle hızlı bir tekme olarak yapılır.
Ir gitmek Gitmek, gitmiş olan.
Izquierda sol Dansçının veya dansın sol tarafı.
Junta buluşma Tangoda daha şık bir görüntü elde etmek için her adımdan sonra diz ve ayak bileklerinin yanyana gelmesi anlamında kullanılan kelime.
Junto birlikte, yakın bkz. Junta
Lápiz kalem bkz. Rulo
Latigazo kamçılamak Boleo esnasında bacağın yaptığı kamçı hareketi.
Lento yavaş Yavaş ritme sahip müzik anlamında kullanılan kelime.
Levanter kaldırmak Havaya kaldırmak.
Limpio temiz Temiz veya açık.
Linea çizgi Çizgi, hat
Liso akıcı, şık 1. Akıcı, şık bir dans.

2. Tango Liso bir zamanlar Tango de Salon yerine kullanılırdı.

Llevada taşımak Yönlendirenin uyluk bölgesi ile takipçinin adımını bir sonraki adıma taşıması.
Lunfardo Arjantin argosu Buenos Aires’te varoşlarda kullanılan argo. Kelimelerin çoğu tangoda kullanılmaktadır.
Lustrada cila Eşlerden birinin boş bacağını aşağı ya da yukarı veya genelikle iki yöne birden hareket ettirerek eşinin bacağını okşar gibi yaptığı süsleme.
Mano el Dansçının eli.
Marcar işaretlemek Yönlendirmek.
Media Luna yarım ay Yarım bir dönüş. Yönlendiren geri yan ve ön adım atarak takipçinin yarım aya benzer bir şekil yaparak dönmesini sağlar.
Media Vuelta yarım dönüş bkz.Media luna
Medio orta Orta nokta
Milonga eğlence 1. Tango yapmak için buluşulan mekan.
2. Genellikle 2/4 ritminde, hızlı, yüksek enerjili, hareketli tango parçaları.
3. Şenlik, festival anlamlarında kullanılır
Milonguero tangosever 1. Tango düşkünü, hayatı tango etrafında dönen kişi.
2. bkz. Apilado
Milonguita kadın Milongalara katılan kadın.
Mina kuş Argoda (Lunfardo) kadın anlamına gelen kelime.
Mirada bakmak bkz. Cabeceo
Mirar bakmak bkz. Cabeceo
Molinete yeldeğirmeni Takipçinin yönlendiren etrafında ön-yan-geri-yan adımları kullanarak dönmesi.
Mordida ısırık bkz. Sandwiche
Neo-Tango yeni tango bkz. Nuevo
Nuevo yeni 1. Bir müzik tarzı. Astor Piazzolla tarafından klasik tango ve cazın birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
2. 1990’lı yıllarda başlayan yeni bir akımı tanımlamak için kullanılan kelime. Yeni figürler, kombinasyonlar, farklı yön değiştirmeler, eşi tutmadan dans etmek gibi yenilikler katmıştır ama en önemli yenilik öğretim metotlarında olmuştur. Atılacak her adımın yönlendirilmesi gerektiğini ve yönlendirmesi olan her hareketin doğru kabul edilebileceğini benimser.
3. Müzik, tutuş ve hareketlerin yeniden biçim almış haliyle yapılan tango. Çağdaş ve elektronik müziğin birleşimi ile oluşturulmuş tango müziklerinin yanında tango olmayan, alternatif müzikler eşliğinde tango adımları ile yapılan dans.
Ocho sekiz Tangonun en temel digürlerindendir. Üzerinde durulan destek bacağının olduğu tarafa doğru ileri ya da geri adım ile yürümeye denir. Yönlendiren ve takipçi aynı anda veya birbirinden farklı zamanlarda yapabilir.
Ocho Cortado kesilmiş sekiz 1. Dönüşün kesilip yönünün değiştirilmesiyle meydana gelir. Takipçi bu esnada önden çarpı yapar. Sıklıkla yan adım esnasında eşin hafifçe döndürülerek çarpıya alınması olarak kullanılır. 2. Temel sekiz adım dördüncü adıma kadar yapılır ve hareket kesilerek ön, yan ve çarpı yapılır.
Ochos en Espejo aynadaki sekizler Eşlerin ikisinin de aynı anda aynı istikamete doğrı ön veya geri sekizli yapması sonucu ayna karşısında yapılıyormuş hissi uyandıran hareket.
Ojo göz Dansçının gözü.
Orillero ayak takımı 1. Buones Aires’in eski, dış yamaçları.
2. Canyengue ile eşanlamlı dans tarzı.
Orquesta orkestra Müziği çalan orkestrayı işaret eder. Tangonun Altın Çağı sırasında “band” olarak adlandırılan topluluklar da genellikle Orquesta Tipica‘yı tanımlardı.
Orquesta Típica tipik orkestra Üç veya daha fazla bandoneon, piyano, keman, viyola, çello ve kontrbastan oluşan klasik tango orkestrası.
Palanca kaldıraç Yönlendirenin Fantasia tangoda zıplama hareketlerini yapan takipçiyi taşıması ya da zıplamasına yardımcı olması.
Parada durmak, durak Herhangi bir yöndeki herhangi bir durdurma hareketi.
Paralelo sistema paralel sistem Yönlendiren ve takipçinin aynı anda karşılıklı adımlarını attığı yürüyüş sistemi. Yönlendiren sol ile yürürken takipçi sağ ile yürür. Karşılıklı yürüme esnasında atların rahvan yürüyüşüne benzer.
Pareja çift Birlikte tango yapan iki kişi.
Pareja tomada çalışma tutuşu Pek çok farklı şekli olmakla birlikte en çok kullanılanı eşlerin karşılıklı elleri ile birbirlerinin kollarını tuttukları pozisyondur.
Pasada geçiş Yönlendiren ayağı ile parada yapar ve takipçi, gelen enerjiyle birlikte bu ayağın üzerinden geçer. Genellikle süsleme yapılması için zaman tanınan hareketlerden biridir.
Paso adım Adım atmak, adım.
Paso Básico temel adım bkz. Básico
Patada tekme Adımlar arasında ya da adım yerine atılan tekmedir.
Pausa duraksamak Duraksamak, beklemek.
Pecho göğüs Dansçının göğsü.
Pesado ağır Ağır, kilolu.
Picado doğrama Genellikle öne doğru yürürken süsleme amacıyla topukla yukarıya doğru hafifçe vurmak atmak.
Pie ayak takımı Dansçının ayağı.
Pierna bacak Dansçının bacağı.
Pinta görünüm Dansçının genel görünümü.
Pisar üzerinde yürümek Bir şeyin üzerinde adım atmak.
Piso zemin Dans edilen zemin.
Pista pist Dans pisti.
Planchadora pantolon ütüsü Bir milonga boyunca hiç dansa davet edilmeden sürekli oturan kadınlara denir.
Planeo süzülmek Ağırlık bacağını kırıp diğer bacağı arkaya doğru uzatarak yapılan dönüş. Dönüş tek nokta üzerinde gerçekleşir. Yönlendiren de takipçi de yapabilir.
Porteño Buenos Aires’e ait Buenos Aires limanlarında yaşayan kabadayılara verilen isim.
Postura duruş, endam Dansçının duruşu. Doğru dans edebilmek için doğru duruşa sahip olmak şarttır. Tango için dik ve rahat bir duruş önemlidir. Gereksiz kasılmalardan uzak durmak dansçının daha uzun süreler, daha konforlu dans edebilmesini sağlayacaktır.
Práctica pratik Pratik yapmak için ayrılmış zaman. Milongadan farklı olarak dansçılar birbirlerine yardımcı olur, danslarını geliştirmek için fırsat yakalarlar.
Preguntar sormak Sormak, talepte bulunmak.
Punto nokta Serbest bacağın parmak ucuyla yere dokunarak yapılan bir süsleme. Genellikle yürüyüş esnasında bir ya da iki defa yapılırken bekleme sırasında dilendiği kadar yapılabilir.
Quebrada arasında Cortenin bir çeşidi, ani bir yön değişimi, genellikle takipçi birkaç vuruş bekletilip belden döndürülür. Çoğunlukla çift tempoda ileri-geri hareketi esnasında yapılır.
Rabona okulu kırmak Cruzada sırasında her vuruşta boş ayak ile destek bacağının önünden ya da arkasından çarpı yapmak.
Rápido hızlı Hızlı, çabuk, acele.
Rebote sekmek Yön veya adımın gösterilip henüz tamamlanmadan vazgeçilmesi sonucu oluşan sekme, çarpıp geri gelme hareketi.
Resolución çözülme Temel sekiz adımın son adımları (6, 7 ve 8).
Ritmo ritim Müziğin ritmik öğesi.
Rodilla diz Dansçının dizi.
Ronda yuvarlak, dolaşmak Dansçıların pistin dış tarafına doğru oluşturduğu halka. Bu dans halkası daima saatin ters yönüne doğru hareket eder. Dans edilemeyecek kadar kalabalık olduğunda iç tarafa doğru bir halka daha oluşturulur. Bu halka da yeterince kalabalık olduğunda içeriye doğru bir halka daha oluşturulur.
Rulo kıvırmak, yuvarlak Boştaki ayakla yere yuvarlaklar çizmeye denir. Genelde beklemedeyken yapılmasına karşın yürürken de yapılabilir.
Sacada çıkartmak Eşlerden birinin diğerinin boş ayağına doğru yürüyerek bir önceki pozisyonda partnerinin ağırlığının olduğu noktaya kendi ağırlığını taşıması. Sacada yapılan kişinin hareket yönüne göre sacada yapan kişinin adımına bakarak ön, yan ya da geri olarak çeşitlendirilir.
Salida başlangıç Dansın ilk adım ya da adımları. Temel sekiz adımın ikincisi olan yan adımdan da sıklıkla bu terimle bahsedilir.
Saltito hoplamak Çiftlerden birinin ya da genellikle ikisinin birden yaptığı ufak zıplama hareketi.
Sánduche sandviç bkz. Sándwiche
Sándwiche sandviç Eşlerden birinin, diğerinin ayağını iki ayağı arasına almasıyla sandviçe benzer görüntü oluşturan hareket. Genelde öncelikle parada yapılır ve sonra diğer ayak kapatılır.
Sánguche sandviç bkz. Sándwiche
Seguidilla seguidilla Hızlı ve üç zamanlı bir İspanyol halk dansı ve şarkı türüdür. Tekler yedi heceli, çiftler beş heceli olmak üzere dört dizeden oluşan kıtaların her biri.
Seguir takip etmek Yönlendirmeyi takip etmek.
Sentada oturmak Takipçi tarafından, yönlendirenin destek bacağına oturur gibi yapılan süsleme. Gösteri sonu pozlarında etkileyici bir bitiriş istendiğinde sıklıkla uygulanır.
Siempre daima Daima, her zaman.
Sincopado aksak, senkop Güçsüz vuruşun güçlü olarak çalınmasını belirten müzikal bir terimdir fakat dansta genellikle ritmi bölmek ya da kuvvetsiz zamanda adım atmak olarak kullanılır.
Sistema Cruzado çarpı sistem Yönlendiren ve takipçinin aynı adımı attığı yürüyüş sistemi (aynı anda sağ veya aynı anda sol ayak ile yürüyüş).
Soltada bırakılmış Dans tutuşunu bırakıp fiziksel bağlantıyı kopartmak. Arada hiçbir temas kalmamışsa takipçi göz takibi ile yönlendireni takip eder. Sıklıkla dönüş ile devam edilir ve tekrar dans tutuşuna dönülür.
Soportar destek Desteklemek.
Suave yumuşak, düzgün Yumuşak, şık, hafif, kibar. Özellikle yönlendirenden beklenen bir tarzdır.
Sube y Baja tahterevalli Bir milonga adım kalıbı. Çift birbirlerinin sağ tarafına doğru birlikte öne ve birlikte arkaya doğru yürürler. Bu adımları atarken kalçada hafif bir sallanma olur.
Taco topuk Dansçının topuğu.
Tanda grup Cortina ile birbirinden ayrılmış genellikle dörtlü fakat bazen üçlü ya da beşli gruplar halinde çalınan müzikler. Tandalar sıklıkla aynı orkestranın benzer dönem parçalarından oluşur ve birbirleri iye uyumlu tarzlara sahiptirler.
Tango de Salon salon tangosu Salonlarda veya diğer deyişle milongalarda yapılan tango türünü anlatan oldukça geniş kapsamlı bir tanımlama. Çoğunlukla küçük hareketlerle, diğer dansçıları rahatsız etmeden, müzikle uyumun figürden çok daha önemli olduğu bir türdür.
Tanguero tangosever Tangoya tutku ile bağlı olan kişi.
Tiempo tempo Tempo, hız, ritim.
Tijera makas 1. Boştaki bacağın destek bacağı önünde çarpı yapıp bir sonraki adım için beklediği pozisyon.
2. Küçük bir zıplama ile havada destek bacağının değiştirilmesi. Bu esnada düz duran bacaklar makas görünümü oluşturur.
Tirar çekmek Üzerine doğru çekmek.
Titubeo duraksama bkz. Pausa
Tobillo ayak bileği Dansçının ayak bileği.
Torcer burmak Burmak, çevirmek.
Trabada bağlı bkz. Cruzada
Traspié tökezlemek Senkoplu adımlarla ilerlemek. Örneğin milonga traspie ana ritimler arasında yürüyüşlerin olduğu bir tarzdır.
Truco numara Genellikle gösteri tangosunda yapılan hileler ya da maharet gerektiren hareketler.
Vals vals 3/4’lük vuruşa sahip Arjantin Tango müziği ve bu müzikle yapılan dans.
Vareador zeytin toplayıcı Bütün takipçilerle dans eden ama hiçbirisiyle ciddi bir ilişki, muhabbet kurmayan kişi.
Vibora engerek Yönlendirenin, takipçinin bacakları arasına sağ bacağını koyarak takipçinin sol ve hemen ardından yön değiştirterek sağına sacada yaptığı hareket.
Volcada devirmek Takipçinin ekseninin yönlendirene doğru yıkıldığı pozisyon. Dışarıdan bakınca ters bir V harfine ya da volkana benzer.
Voleo vurmak bkz. Boleo
Zapatazo ayak vuruşu Dansçının ayaklarını birbirine vurarak yaptığı süsleme.
Zarandeo sallamak İleri geri sallanmak ya da olduğu yerde dönmek.